Page 4 of 10

Re: ሰው ለሰው - አዲስ ተከታታይ ድራማ Sew Lesew Ethiopian Drama

Posted: 24 Aug 2011 16:48
by ኦሽንoc
ሰውለሰው - ተከታታይ ድራማ ክፍል 23 ን ይመልከቱ SewLesew Part 23 Ethiopian Drama
Image

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8MBdvws89Wo[/youtube]


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4KX0KtKB8Xg[/youtube]

Re: ሰው ለሰው - አዲስ ተከታታይ ድራማ Sew Lesew Ethiopian Drama

Posted: 31 Aug 2011 16:38
by ኦሽንoc
ሰውለሰው - ተከታታይ ድራማ ክፍል 24 ን ይመልከቱ SewLesew Part 24 Ethiopian Drama
Image
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZSr4PyovedY[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=aCcFUZt9p7Q[/youtube]
Bewketu-Seyoum-new-book-KeAmen-bashager-OrderNow

ሰውለሰው - ተከታታይ ድራማ ክፍል 25 ን ይመልከቱ SewLesew Part 25 Ethiopian

Posted: 07 Sep 2011 20:06
by ኦሽንoc
ሰውለሰው - ተከታታይ ድራማ ክፍል 25 ን ይመልከቱ SewLesew Part 25 Ethiopian Drama

Image


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=V9Uw0K1SjJc[/youtube]


[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PXKaQzwv7Wc[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=za2ydXurmNo[/youtube]

ሰውለሰው - ተከታታይ ድራማ ክፍል 26 ን ይመልከቱ SewLesew Part 26 Ethiopian

Posted: 14 Sep 2011 16:42
by ኦሽንoc
ሰውለሰው - ተከታታይ ድራማ ክፍል 26 ን ይመልከቱ SewLesew Part 26 Ethiopian Drama

Image

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=WZl3C4k_QlY[/youtube]

Image

ሰው ለሰው ድራማ የተመልካች አስተያየት Sew Lesew Ethiopian Drama Public Co

Posted: 21 Sep 2011 19:26
by ኦሽንoc
ሰው ለሰው ድራማ የተመልካች አስተያየት : SewLesew This Week Public Comment
Image

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jnEaMZTdrLs[/youtube]

ሰው ለሰው ድራማ የተመልካች አስተያየት : SewLesew Drama Public Comment

Posted: 15 Oct 2011 10:55
by ኦሽንoc
ሰው ለሰው ድራማ የተመልካች አስተያየት : SewLesew Drama Public Comment

Image
Part 2
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7H4jMupbqdg[/youtube]

Part 3 and Final

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Kd4vKZBcU58[/youtube]

ሰውለሰው - ተከታታይ ድራማ ክፍል 27ን ይመልከቱ Sew Lesew Part 27 Ethiopian

Posted: 19 Oct 2011 20:11
by ኦሽንoc
ሰውለሰው - ተከታታይ ድራማ ክፍል 27ን ይመልከቱ Sew Lesew Part 27 Ethiopian Drama
Image

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FhrHWjmrHJ4[/youtube]

Re: ሰው ለሰው - አዲስ ተከታታይ ድራማ Sew Lesew Ethiopian Drama

Posted: 26 Oct 2011 19:07
by ኦሽንoc
ሰውለሰው - ተከታታይ ድራማ ክፍል 28ን ይመልከቱ Sew Lesew Part 28 Ethiopian Drama
Image

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=o___YWP2kss[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6BKoE6mFwa8[/youtube]